dreveny sindel vyroba kysuce 1Drevené šindle patria s ohľadom na energetickú náročnosť získavania dreva, výrobu, montáž aj svoju trvácnosť a nakoniec aj ich likvidáciu medzi veľmi ekologické materiály. Pri údržbe a zvyšovaní ich odolnosti sa taktiež využívajú ochranné látky na prírodnej báze, čo je hodnotné pri súčasnom trende návratu k prírode a využívania čo najviac ekologických a obnoviteľných zdrojov.

Výhodou drevených šindľov je aj ich nízka hmotnosť a možnosť využiť ich pri stavebnom riešení niektorých zložitejších detailov.